Rozabloggen Mar 9, 2023 5 minutter

Digital markedsstrategi 101: En solid guide til å lykkes online

En digital tilstedeværelse blir bare mer og mer viktig da kunder og bedrifter nesten alltid er online. Derfor gir det mening å satse på digital markedsstrategi. Om en virksomhet ikke lager og tar i bruk en digital markedsstrategi, kan de gå glipp av nye muligheter og miste eksisterende og potensielle kunder. Grunnen til at det funker så bra og at man oppnår gode resultater, er fordi man tar i bruk digitale verktøy og plattformer for å skape en fleksible strategier som tåler endring. 

Et godt eksempel på dette ser vi hos Digital Opptur, et digitalbyrå som samarbeidet med Blå Kors, som kjørte en kampanje for å øke kjennskapen og antallet henvendelser til Blå Kors terapitjeneste på nett. I følge artikkelen deres, har Blå Kors forsøkt tidligere å kjøre denne kampanjen, uten særlige resultater. Allerede fra dette forsøket kan man hente inn data og se på hva som funket/ikke funket. Ved å bruke Blå Kors som et eksempel, skal vi bryte ned en digital markedsstrategi i flere trinn for å illustrere hvordan data fra digitale flater påvirker hvordan du utvikler, iverksetter og evaluerer en digital markedsstrategi. 

Utvikle og forstå 

Det første trinnet i en digital markedsstrategi er å definere et hovedmål og gjøre research. Da er det lurt å definere KPIer. Key point indicators, som det også heter, brukes for spore og måle suksess. Hva vil du oppnå? Øke klikkrate? Redusere økter som er avbrutt på en landingsside? Eller i Blå kors sitt tilfelle øke kjennskap og antall henvendelser? Når du har funnet målet sitt er det mye lettere å vite hvordan resten av strategien skal utfolde seg. Da er det også lurt å gjøre litt research rundt målet sitt. Det er mange metoder og analyser du kan benytte seg av her.

SWOT-analysen er en populær analyse fordi den tar for seg alle aspekter en burde fokusere på og du kan finne mye data om både seg selv og andre mulige konkurrenter, trusler og styrker. Hvis målet vårt her er å øke henvendelser og kjennskap, kan det være nyttig å definere en målgruppe. Når du har gjort det, bør du finne ut av ting som for eksempel: hvor mye tid bruker de på sosiale medier, hvilke sosiale medier bruker de mest, hvor mange har vokst opp i et hjem med rus og alkohol. Da har man hentet inn nyttig data som tar oss videre til neste steg – å forstå kundereisen. 

Det hjelper ikke å lage en knallgod kampanje, om ikke målgruppen ikke ser den. Derfor er det superviktig å gjøre en grundig research om kundereisen slik at du når frem. Blå Kors sitt tilbud er ment for folk mellom 13-35 år. Hvordan skal du legge opp til at tilbudet når dem? Søker de det opp på google, insta eller facebook? Har de hørt om tilbudet fra en venn? Et lønnsomt digital verktøy her ville vært SEO. Med SEO kan en se hvilken ord og/eller søkefraser som lønner seg å bruke og dermed dukke høyere opp på søkerlista, noe som øker sjansen for at målgruppen beveger seg videre i kundereisen.

En metode digital opptur brukte for Blå Kors var “always on” hvor de hadde fokus på kontinuerlig tilværelse på ulike sosiale plattformer. Ved å bruke flere og velge riktige kommunikasjonskanaler, henter du data som sier hvor og hvor mye tid målgruppen bruker på de ulike plattformene. Informasjonen som blir samlet her viser oss hvilke plattformer som blir mest brukt, men også hvordan atferden er på de ulike stedene. Ut i fra dette blir det lettere å lage relevant innhold og tilpasse budskap, noe som er med på å forbedre kundereisen. 

Diverse kolleger og forretningspersoner diskuterer digital markedsstrategi under en oppstartsmøte mens de sitter i et stort møteromskontor.

Iverksette

Det er veldig lett å tenke at det bare holder å bruke sine egne kommunikasjonskanaler, men det viser seg å være lite effektivt, spesielt i en digital markedsstrategi. Som nevnt i forrige avsnitt, er det lurt å bruke metoden “always on”. De nevner i artikkelen at av å bruke denne metoden, kan du endre budskap, materiell og målgruppe underveis, men også formidle kompliserte budskap tydeligere. Når du gjør dette vil du kunne utvide mulighetene dine, og henter inn mer data som blant annet forteller hvilke plattformer som blir brukt mest og hvor man burde satse videre. 

Hvis du sitter med en hel haug med innhold og er usikker på hva som skal ut, burde du på dette stadiet ta for deg testing. Det kan være å lage innhold i ulike varianter, i form av tekst, bilder og videoer og tester dem. På noen plattformer kan du kjøre det som heter A/B testing.

A/B testing går ut på å teste to forskjellige versjoner av et innhold, for eksempel en annonse eller kampanje. Deretter viser man det til to like store målgrupper og til slutt analysere hvilken som presterte best over en bestemt tidsperiode. Hvis du er usikker på hva som funker i en digital markedsstrategi, er A/B testing et genialt digitalt verktøy for å testing. Dette ser vi også med Blå Kors som kjørte ut hele 78 varianter av annonser på ulike plattformer og oppnådde gode resultater. 

A-B comparison. Split testing isometric concept. Vector illustration.

Evaluere 

Det er her vi har kommet til det siste og viktigste steget av en digital markedsstrategi. Hvis du skal se på om annonsene du har kjørt faktisk har hatt effekt, må du kunne analysere dataen. Et verktøy du kan benytte seg av her er Google Analytics. Med Google Analytics vil du ha tilgang til sanntidsrapportering, da får du sett sanntidsdata fra områder som trafikkilder (direkte, henvisning, kampanjer, søkeord), nye og returnerende besøk og aktive besøk.

Henvendelsene til blå kors økte med hele 400%, noe som er en drastisk og god økning, men det sier oss ingenting om hva som gjorde at det økte. Derfor er det lurt å gå i dybden ved å se på sanntidsdata. I dette tilfelle ville det vært fornuftig å se på trafikkilder. Gjennom dette vil du blant annet kunne se hvor trafikken fra henvendelsene kommer fra.

Det nevnes i artikkelen at de kjørte annonser på Facebook, Snapchat og Instagram, her burde du se hvilken av disse plattformene som gjør det best og dårligst, og ut fra dette ta et valg om å satse mer på den plattformen gir best resultater. Denne type dataanalyse gir mye god innsikt, som gjør at du kan optimalisere innhold og plassering for best mulig resultat. 

Vurdering av forretningsmuligheter med team som samarbeider med kart og forstørrelsesglass - vektorillustrasjon

 

Nå som du vet hvordan å lage og ta i bruk en digital markedsstrategi, gjelder det å lage en knallgod kampanje! Les her for videoideer som fungerer for bedriften din. 

 

Del denne artikkelen

Hjelp oss å få ut våre bloggartikler og vårt budskap på sosiale medier!